Hírek

MINDSZENTY SZÁMOMRA…

2022. 09. 06.

A zalai megyeszékhelyen hamarosan megnyitja kapuit a MINDSZENTYNEUM. Ennek apropóján hiteles, köztiszteletnek örvendő egyházi és világi személyek mondják el mit is jelent számukra Mindszenty József.


Huszár Balázs csehimindszenti plébános osztja meg gondolatait.


Mindszenty számomra az a bibliai fa, melyről Jeremiás próféta ír. „Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldellni fog. Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni” (Jer 17,7-8)

Mindszenty József egész hitével mélyen Krisztusba gyökerezett ember volt. A testi-lelki szenvedés égető hevében sem száradt el, mert gyökerei állandó kapcsolatban voltak a Forrással, Jézus Krisztussal. Ez tette lehetővé, hogy maradandó gyümölcsöket teremjen. Ilyen gyümölcsök a szent élet, a jellemesség, az állhatatosság, a megalkuvástól mentesség, az igazság képviselete, az áldozatkészség. Egész élete pecsétként hitelesíti mindazt, amit szavával hirdetett.


Huszár Balázs

csehimindszenti plébános