Hírek

MINDSZENTY SZÁMOMRA…

2022. 08. 31.

A zalai megyeszékhelyen hamarosan megnyitja kapuit a MINDSZENTYNEUM. Ennek apropóján hiteles, köztiszteletnek örvendő egyházi és világi személyek mondják el mit is jelent számukra Mindszenty József.

Császár István püspöki helynök, a Mindszenty Alapítvány kurátora osztja meg gondolatait.


Mindszenty számomra a hit bajnoka… 


Elsőéves kispapként azt a feladatot kaptuk, hogy készítsünk recenziót egy szabadon választott könyvről. A győri vasútállomáson várakozva a könyvárus kínálatát figyelve akadtam rá, Mindszenty József a népbíróság előtt című könyvre. Ez szolgált féléves dolgozatom alapjául és általa kezdtem el behatóbban foglalkozni Mindszenty József életével. Felkerestem sírját a máriacelli bazilikában. Amikor hazatérhetett magyar földre a teste, mindenütt nagy ünnepélyességgel fogadták a koporsót szállító autót. Így történt a győri Városháza előtti téren is, ahol részese lehettem a felemelő pillanatoknak. Mindezt fokozta az Esztergomi Bazilika előtti téren bemutatott szentmise és az újratemetés szertartása. A kripta bejárata előtt  kispapok álltunk sorfalat, amikor nyugvóhelyére vitték Bíboros úr földi maradványait. Itt fizikailag is egészen közel kerülhettem hozzá. 


Tovább erősítette bennem a lelki kapcsolatot a születésének 100. évfordulóján szülőfalujában, Csehimindszenten bemutatott ünnepi szentmise, amelyen kispapként asszisztáltam, majd káplánként pedig többször táboroztunk itt hittanosokkal. Nagy élményt jelentett mind a magam, mind pedig a fiatalok számára a Bíboros úr szülőfalujában eltöltött idő.  A szülői ház, a templom, benne a keresztelő kút, aztán édesanyja sírja elénk tárták az ő emlékét. Nemcsak mint történelmi személyt ismerhettük meg, hanem átjárt minket az ő lelkülete: Egyházának és hazájának szeretete, áldozatkész szolgálata, erős, megingathatatlan hite. Évente elzarándokolok a sírjához, naponta kérem közbenjárást. 


Megtiszteltetésként ért a felkérés, hogy a Magyarországi Mindszenty Alapítvány kuratóriumában képviseljem a Szombathelyi Egyházmegyét és a szülőföldet. 


Mindszentyt mély meggyőződése, Krisztusba vetett bizalma, evangelizációs szolgálata a mai napig tökéletes példaképpé teszi.”

Saraiva Martins bíboros