Hírek

MINDSZENTY SZÁMOMRA…

2022. 10. 21.

Mindszenty számomra büszkeség, példakép és egyben feladat is.

Büszkeséggel tölt el, hogy vérrokona lehetek egy olyan Tiszteletreméltó főpapnak, aki hitét, elveit és akaratát egész életében, minden megpróbáltatás ellenére megtartotta! 

Példaképnek tekintem, hiszen életes során kis és nagy dolgokban példát mutat arra, milyen emberi értékeket kell megőrizzünk és ápolnunk. Például szülőfalujáról, családjáról, édesanyjáról, iskoláiról, „tanítóiról” éppen olyan tisztelettel és meleg szeretettel beszélt, mint amilyen őszinte alázattal hitéről és hazájáról! 

Nekem, mint Csehimindszent polgármesterének (éppen úgy, mint minden Mindszenty tisztelőnek) feladatom és kötelességem szülőfalujában, az országban és az egész világban ébren tartani tiszteletét, szorgalmazni a mártír hercegprímás bíboros emlékének megfelelő ápolását, boldoggá avatásának elősegítését.

Fukszberger Imre