Hírek

MINDSZENTY 130

2022. 03. 29.

Pehm (Mindszenty) József 130 évvel ezelőtt, 1892. március 29-én született a Vas megyei Csehimindszenten. Mindig nagy szeretettel gondolt vissza szülőföldjére, azokra a személyekre, akik meghatározták az ő papi hivatását…

Pehm József érettségizett diák


Mindszenty édesapja – Pehm János – gazdálkodó volt, emellett községi bíró, aktívan részt vett a település és az egyházközség életében. Édesanyja – Kovács Borbála – aki a kor szokása szerint a házkörüli munkát végezte. Hat gyermekük született, de a felnőtt kort hárman érték meg.

Mindszenty József családja körében

Ebből a bensőséges családból, ebből a kis Vas megyei településből indult a papi hivatása. Az elemi iskola 5 osztályát egy tanítós, osztatlan iskolában végezte Mindszenten. 1903-tól a premontrei rend Szombathelyi Királyi Katolikus Főgimnáziumába járt, ahol rengeteget tanult és olvasott. A hittudomány, az irodalom és a történelem volt a kedvence. A papságra Szombathelyen a szemináriumban készült, 1915. június 12-én szentelte pappá Mikes János szombathelyi püspök. Rövid kápláni évek után fiatalon lett Zalaegerszeg plébánosa, majd 1944-től veszprémi püspök, 1945-től esztergomi érsek, bíboros. Mindig nagy szeretettel gondolt vissza szülőföldjére, azokra a személyekre, akik meghatározták az ő papi hivatását.

Mindszenty József szülői háza

A szülői házban, valamint a katolikus iskolában részesült abban a mélyen vallásos nevelésben, amely későbbi éveire is kihatott. Emlékirataiban így fogalmazott: „Meleg otthon volt az én szülői házam, az imának és az erényes életnek melegágya. És ennek a csendes, falusi otthonnak a melegét és fényét édesanyánk sugározta ránk páratlan anyai szeretetéből.”

Emléktábla Mindszenty József szülőháza falán