Hírek

Magyarok új apostola

2022. 04. 11.

Vértanú sorsú főpapunk, Esztergom prímás-érseke,
Dicsérje őt ma himnuszunk, hívő magyarok éneke.


Tanulékony mint kisgyerek, Édesanyjának gyöngyszeme,
Egyház és Haza mindene, jó magvetés ígérete.


Krisztusi eszmény hatja át, lelkipásztori buzgalom,
Nem némíthatja el szavát Isten-ellenes hatalom.


Szűzanyánkhoz terelgeti Mária tékozló honát,
Krisztus keresztjét hirdeti, mint reménységünk oszlopát.


Engesztelésben példakép, „Szent Magyarország” bajnoka,
István király utódaként, élő hitünk apostola.


Kavarogván a gyűlölet, rázúdít csúfos átkokat,
Hiába kínja, börtöne, „legyőzve győz” az áldozat.


Szabadságunknak zászlaján, fényes arca is ott ragyog,
Gyermeki szeme mondaná: Örökre tiétek vagyok!


Palástja alatt nemzetünk hűséges oltalomra lel,
Mindszenty József, pásztorunk, buzgó imánkra ő felel.


Vele imádjuk szüntelen Atya és Fiú szent nevét,
Kiket a Lélek összefűz, örök szeretet Istenét.


Ámen.


Mindszenty-ének a „Magyar hazánk, te jó Anya” kezdetű gregorián himnusz dallamára.

Írta: Kovács Gergely.


https://www.mindszentyalapitvany.hu/alapitvany/alapitonk/szovegtar/versek/magyarok-uj-apostola