Hírek

Programajánló

Novemberben elindítjuk a Múzeumi esték sorozatunkat, és két időszaki kiállítással is bővülünk! Szeretettel várja Önöket a Mindszentyneum!

MINDSZENTY SZÁMOMRA…

Mindszenty számomra büszkeség, példakép és egyben feladat is. Büszkeséggel tölt el, hogy vérrokona lehetek egy olyan Tiszteletreméltó főpapnak, aki hitét, elveit és akaratát egész életében, minden megpróbáltatás ellenére megtartotta!  Példaképnek tekintem, hiszen…

MINDSZENTY SZÁMOMRA…

Mindszenty számomra elsősorban, mint premontrei diák jelenik meg, aki megérkezve a vasi falucskából a vármegye székhelyére, premontrei tanárai segítségével és nevelésével valamint hihetetlen vasszorgalmával és akaratával küzdött nyolc éven át, hogy egyházának,…

MINDSZENTY SZÁMOMRA…

Először is ittlétünket köszönhetjük neki, mi, ferencesek. Ő látott olyan lelkipásztori hiányt, kihívást Zalaegerszegen, amiről úgy gondolta, hogy azt csak egy szerzetesrend tudja betölteni: a szegényebb, hátrányos helyzetű emberekkel való törődést, a…

Mindszentyneum

MEGNYITOTTUNK!

2022. október 25-én nyitotta meg kapuit a Nagyközönség előtt a Mindszentyneum! Tekintse meg elsők között Mindszenty József életútját és a kommunista diktatúra alatti egyházüldözés időszakát bemutató kiállításainkat! Várjuk szeretettel!

no image

Múzeumok Őszi Fesztiválja

MINDSZENTY SZÁMOMRA…

A zalai megyeszékhelyen hamarosan megnyitja kapuit a MINDSZENTYNEUM. Ennek apropóján hiteles, köztiszteletnek örvendő egyházi és világi személyek mondják el mit is jelent számukra Mindszenty József. Az Egerszegen élő Andor Imre bácsi, a…

MINDSZENTY SZÁMOMRA…

A zalai megyeszékhelyen hamarosan megnyitja kapuit a MINDSZENTYNEUM. Ennek apropóján hiteles, köztiszteletnek örvendő egyházi és világi személyek mondják el mit is jelent számukra Mindszenty József. Várszegi Asztrik korábbi pannonhalmi főapát osztja meg…

MINDSZENTY SZÁMOMRA…

A zalai megyeszékhelyen hamarosan megnyitja kapuit a MINDSZENTYNEUM. Ennek apropóján hiteles, köztiszteletnek örvendő egyházi és világi személyek mondják el mit is jelent számukra Mindszenty József. Az Egerszegen élő Andor Imre bácsi, a…

MINDSZENTY SZÁMOMRA…

A zalai megyeszékhelyen hamarosan megnyitja kapuit a MINDSZENTYNEUM. Ennek apropóján hiteles, köztiszteletnek örvendő egyházi és világi személyek mondják el mit is jelent számukra Mindszenty József. Huszár Balázs csehimindszenti plébános osztja meg gondolatait….

MINDSZENTY SZÁMOMRA…

A zalai megyeszékhelyen hamarosan megnyitja kapuit a MINDSZENTYNEUM. Ennek apropóján hiteles, köztiszteletnek örvendő egyházi és világi személyek mondják el mit is jelent számukra Mindszenty József. Császár István püspöki helynök, a Mindszenty Alapítvány…

MINDSZENTY SZÁMOMRA…

A zalai megyeszékhelyen hamarosan megnyitja kapuit a MINDSZENTYNEUM. Ennek apropóján hiteles, köztiszteletnek örvendő egyházi és világi személyek mondják el mit is jelent számukra Mindszenty József. Molnár János atya, a zalaegerszegi Szűz Mária…

MINDSZENTY SZÁMOMRA…

A zalai megyeszékhelyen hamarosan megnyitja kapuit a MINDSZENTYNEUM. Ennek apropóján hiteles, köztiszteletnek örvendő egyházi és világi személyek mondják el mit is jelent számukra Mindszenty József. Hortobágyi T. Cirill OSB pannonhalmi főapát osztja…

MINDSZENTY SZÁMOMRA…

A zalai megyeszékhelyen hamarosan megnyitja kapuit a MINDSZENTYNEUM. Ennek apropóján hiteles, köztiszteletnek örvendő egyházi és világi személyek mondják el mit is jelent számukra Mindszenty József. Elsőként Kovács Gergely, okl. posztulátor, a Magyarországi…

Augusztus 20. üzenete

Augusztus 20-a különleges helyet foglal el nemzeti ünnepeink sorában, hiszen nemcsak az államalapításnak, a köztársaság kikiáltásának, hanem az új kenyérnek is hivatalos ünnepe. Ezen a napon mindenki találhat okot emlékezésre, hálára. Augusztus…

Nagyboldogasszony ünnepe

A Katolikus Egyház augusztus 15-én Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis Nagyboldogasszony napját ünnepli. Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó édesanyjának, Máriának holttestét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem röviddel halála után föltámasztotta és…

Páter Kiss Szaléz atya emlékére

A tragikus vértanúhalált halt szerzetes, 1904-ben, Kiss Lászlóként, ezen a napon, egy szegedi cipészmester fiaként látta meg a napvilágot. 42 évvel később, a kommunista diktatúra kegyetlen módszereinek áldozatává vált. Egyházi személy lévén…

„Századok óta nem volt a magyarságnak olyan nagy fia, aki az egész kereszténységnek annyit mondott volna, mint Mindszenty József esztergomi érsek” Mindszenty József hercegprímás rendkívüli egyéniség volt, magyar és nemzetközi szempontból egyaránt…

Július 2. – Sarlós Boldogasszony ünnepe

A negyedik Mária-ünnep, Sarlós Boldogasszony napja sok helyütt az aratás kezdetét jelezte. Ehhez a naphoz kötötték azt az eseményt, amikor az áldott állapotban lévő Mária meglátogatta Erzsébetet. Ünnepe hazánkban a középkor vége…

Úrnapja

A húsvéti ünnepkör lezárása Pünkösd, majd Szentháromság vasárnapja. Ezt követő csütörtökön, illetve hazánkban munkaszüneti nap miatt vasárnap ünnepeljük az Úrnapját, Jézus Krisztus jelenlétét az Eucharisztiában. Katolikus főünnep az Eucharisztia tiszteletére, teljes nevén…

Mindszenty József pünkösdi homíliája

A kitűnő szervező és nagy munkabírású, elhivatott hercegprímás különösen sokat tett az emigrációban élő honfitársai hitéletének és magyarságának megőrzéséért. Mindenhol nagy szeretettel és tisztelettel fogadták, szentmiséit pedig tömegek látogatták. Mindszenty József, Magyarország…

Mindszenty engesztelő zarándoklat

2022-ben lesz 75 éve, hogy a magyar főpásztorok Mindszenty József bíboros javaslatára 1947. augusztus 15-i pásztorlevelükben meghirdették 1947/48-ra a Boldogasszony-évet, melynek célkitűzése az ország mélyreható lelki-erkölcsi megújulása volt.  A Boldogasszony-éve a 20….

Anyák napja

Mindszenty bíboros mélységesen szerette édesanyját, és mélységesen tisztelt minden édesanyát. 1940-ben, zalaegerszegi apát-plébános korában már harmadik kiadásban jelent meg „Az édesanya” című, több mint 400 oldalas könyve, amely egy nagyon szép stílusban…

Magyarok új apostola

Vértanú sorsú főpapunk, Esztergom prímás-érseke,Dicsérje őt ma himnuszunk, hívő magyarok éneke. Tanulékony mint kisgyerek, Édesanyjának gyöngyszeme,Egyház és Haza mindene, jó magvetés ígérete. Krisztusi eszmény hatja át, lelkipásztori buzgalom,Nem némíthatja el szavát Isten-ellenes…

MINDSZENTY 130 VETÉLKEDŐ

“Gyönyörű látni téged magyar ifjúság, ilyen nagynak, szépnek!” Mindszenty József A négyfordulós online vetélkedőben 9-12 évfolyamos diákok 3 fős csapatai vehetnek részt. A verseny során a résztvevő diákok értékes ismeretekkel és ajándékokkal…

MINDSZENTY 130

Pehm (Mindszenty) József 130 évvel ezelőtt, 1892. március 29-én született a Vas megyei Csehimindszenten. Mindig nagy szeretettel gondolt vissza szülőföldjére, azokra a személyekre, akik meghatározták az ő papi hivatását… Mindszenty édesapja –…

„Mindszentyben tűz volt…”

Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök gondolatai Mindszentyről, a zalaegerszegi évei alatt általa képviselt és sokféleképpen megnyilvánuló szeretetről, gondoskodásról, odafigyelésről, szolidaritásról.

Mindszenty népszerűsége és emigráció

Sokan úgy tartják, Mindszenty József azért volt annyira népszerű Magyarországon, mert bátran kiállt a nácizmus, majd a kommunizmus ellen, határozott erkölcsi irányt adva ezzel a hívők sokaságának, akik ezekkel a lelketlen diktatúrákkal…

Mindszenty József üldözöttekért való kiállása

Mindszenty József már zalaegerszegi apátplébánosként is kiállt az üldözöttek mellett. Főpapként a legelső nagy sajtónyilvánosságot kapott ügye, mellyel nyíltan szembehelyezkedett a Magyarországon kialakulóban lévő államhatalmi törekvésekkel, az internáltak iránti határozott kiállása volt….

Szegények segítője

Számos visszaemlékezés és kordokumentum tanúsítja, hogy Mindszenty József apátplébánosként kiemelkedően sokat tett Zalaegerszeg szegény sorsú lakosaiért. A két világháború, Trianon, ahogy az 1929-től kezdődő nagy gazdasági világválság egyaránt súlyos megpróbáltatások elé állította…

Bokrétaünnep a Mindszentyneum épületénél

A részben a Modern Városok Program keretében, részben TOP-forrásból megújuló Göcseji Múzeum új szárnya, a Mindszentyneum épületének kivitelezése nemrégiben elérte a legmagasabb pontját, befejeződtek a tartószerkezet-építési munkálatok. Ezen mérföldkő elérését – az…

„Anyát és gyermeket az Isten ad egymásnak, és ha életük szeretetben fonódik össze, azért őt illeti a hála.” – Mindszenty József

Egy születésnap mindig kettős ünnep. Ünnepe egyrészt a megszületettnek, másrészt ünnepe azoknak is, akik életet ajándékoztak neki. Amikor megemlékezünk Mindszenty József bíboros születésének 129. évfordulójáról, fejet hajtunk az ő szülei előtt is….

Szinte nem volt olyan nap, hogy ne ömlött volna a sajtóból a rágalom…

Megvédjük ifjúságunkat Mindszenty József ügynökeitől a fasiszta háború fanatikus híve volt nem csak hazánk ellensége, hanem ellensége vallásunknak is egy szánalmas féreg, riadt gonosztevő a halál prédikátora jövő évi kenyerünket veszélyezteti az…

Letették a Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont alapkövét Zalaegerszegen

A Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont, rövidebb nevén Mindszentyneum alapkövét július 2-án tették le Zalaegerszegen. A fenti cikket ITT olvashatja.

Elindultak a Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont kivitelezési munkálatai

2015. április 14-én Orbán Viktor miniszterelnök és Balaicz Zoltán Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere aláírták a Modern Városok Program együttműködési megállapodást (ld. 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat), amelynek keretében a kormány támogatásra…

Ritka régészeti akció Zalaegerszegen! – Elszakadnak az anyaföldtől a középkori téglaégetők

Különleges munka terepéül szolgál e napokban a Göcseji Múzeum melletti terület, középkori téglaégető kemencék maradványait emelik ki speciális technikával a földből. A fenti cikket ITT olvashatja.